Wat se die bybel oor egskeiding en hertrou

Egskeiding en hertrou - Agape - Google Sites
Die Bybel se beskouing van egskeiding en skeiding. Jehovah verwag dat diegene wat getroud is, aan hulle huweliksgelofte getrou moet bly. Toe Jehovah die eerste man en vrou in die huwelik verenig het, het hy gesê: “’n Man . . . sal sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word.”. Later het Jesus Christus dié stelling herhaal en bygevoeg: “Wat God dan
Deuteronomium 24:1-25:4 – Egskeiding, hertrou en … wat se die bybel oor egskeiding en hertrou
Wat die Bybel oor die permanensie van die huwelik sê, skakel nie die pastorale moontlikheid van “gaan heen en sondig nie meer nie” uit nie. Die Bybelse uitsprake oor die onontbindbaarheid van die huwelik en die evangelie* van genade* staan dus nie los van of teenoor mekaar nie, maar word verenig in die persoon en werk van Jesus* Christus* wat van beide die “Outeur” is.
Deuteronomium 24:1-25:4 – Egskeiding, hertrou en … wat se die bybel oor egskeiding en hertrou
Let maar op die verskillende verklarings wat oor die Skrifgedeeltes oor egskeiding en hertrou gegee word. Die woorde van 1 Kor. 7:9: "want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand" word vandag byvoorbeeld dikwels gebruik om elke tweede huwelik goed te praat, ook al was die egskeiding in die lig van die Bybel ongeoorloof, teen die
Wat sê die Bybel omtrent egskeiding en hertrouery?
Die groot twispunt aangaande die feit of die Bybel egskeiding en hertrou goedkeur of nie, hang primêr af van Jesus se woorde in Mattheüs 5:32 asook in Mattheüs 19:9. Die frase “behalwe vir huweliksontrou” is die enigste voorwaarde in die Skrif wat moontlik God se toestemming vir egskeiding en hertrou
Wat sê die Bybel oor egskeiding en her-trouery? - … wat se die bybel oor egskeiding en hertrou
Die groot twispunt aangaande die feit of die Bybel egskeiding en hertrou goedkeur of nie, hang primêr af van Jesus se woorde in Mattheüs 5:32 asook in Mattheüs 19:9. Die frase “behalwe vir huweliksontrou” is die enigste voorwaarde in die Skrif wat moontlik God se toestemming vir egskeiding en hertrou
Wat sê die Bybel oor egskeiding en hertroue? | … wat se die bybel oor egskeiding en hertrou
Die gasheer het elke week bekendes en koninklikes besoek by hul luukse wonings, wat oor hul eksotiese motors, miljoen juweliersware en luukse kaste geklap het. Dit was opvallend verbruik op sy mees nauseuse, en kykers kon nie genoeg daarvan kry nie.
Wat sê die Bybel oor skeiding en egskeiding? | God …
“verlowing” insluit, egbreuk, egskeiding en hertrou. Die bedoeling van hierdie beskrywing is om aan te toon dat daar wesenlike verskille bestaan tussen die huwelik in die Bybel en die huwelik vandag – verskille wat dikwels nie deur die kerk verdiskonteer word wanneer uitsprake oor byvoorbeeld egskeiding en egbreuk gemaak word nie.
Wat sê die Bybel omtrent egskeiding en hertrouery? … wat se die bybel oor egskeiding en hertrou
Die groot twispunt aangaande die feit of die Bybel egskeiding en hertrou goedkeur of nie, hang primêr af van Jesus se woorde in Mattheüs 5:32 asook in Mattheüs 19:9. Die frase “behalwe vir huweliksontrou” is die enigste voorwaarde in die Skrif wat moontlik God se toestemming vir egskeiding en hertrou
Ware Christene: Trou, Skei en Hertrou
Doen alles in jou vermoeë om egskeiding te verhoed, om jou vriende en kinders af te raai. Egskeiding is slegs toelaatbaar vir die toegewings in v.15 en Matteus 19:9. Gee jou tyd en krag om te werk aan jou huwelik, om ‘n vriendskap met jou maat te bou. Soek wat die Bybel oor die huwelik sê, lees goeie boeke hieroor, en bid ernstig hiervoor.
Wat sê die Bybel omtrent egskeiding en … wat se die bybel oor egskeiding en hertrou
Die Bybel suggereer dat "huweliks ontrouheid" die enigste skriftuurlike rede is wat God se toestemming vir egskeiding en hertroue waarborg. Baie verskillende interpretasies bestaan onder Christelike leringe oor die presiese definisie van "huweliksgetroue ontrouheid".
Wat sê die Bybel oor egskeiding en hertroue? | …
Jare later vind hierdie mense dan tog die lewensmaat wat die HERE van die begin af vir hulle bestem het en het hulle gelukkige huwelike wat vir die res van hulle lewens hou. Die Bybel maak dit baie duidelik dat God egskeiding haat (Maleagi 2:16) en dat versoening en vergifnis die tekens van ‘n gelowige se lewe moet wees (Lukas 11:4; Efesiërs 4:32).
Wat sê die Bybel oor Egskeiding en Herroeping? wat se die bybel oor egskeiding en hertrou
Kyk na wat die Bybel oor poligamie sê. In die Bybel vind ons God se beskouing van die huwelik en ook ’n volmaakte voorbeeld van iemand wat ongetroud gebly het. Die praktiese raad in die Bybel kan jou help om die uitdagings van ’n egskeiding die hoof te bied.

\

http://auladigitrans.es/
fatima meer in afrikaansdstv service centre pretoriabalju kaapstaddream guide lottodv lottery 2017 application form onlinekaapstad nuuszuid afrikaans hospital pretoriametro home pretoriahopla waar is poeslotto 27 october 2018saturday lotto results in south africacan i win the lotterywho wins the bachelor salotto star 94.7self catering wedding venues in pretoriasize in afrikaanshunting farms near pretoriaengland lottery

To change this page, upload your website into the public_html directory.