Onse vader gebed in afrikaans

MATTHÉÜS 6:9-13 Só moet julle dan bid: Onse …
onse vader gebed in afrikaans
(ONSE VADER, N.A.V. KATEGISMUS) Gebed vir ons land. God seën Afrika. Sommige soek sekuriteit en ander soek mag, maar help U vir ons om Christus as die Gekruisigde te verkondig. Hy is ’n bedreiging vir hulle wat hulself beveilig, en ’n irritasie vir hulle wat na mag streef, maar vir almal wat geroep is, is Hy die Krag en die Wysheid van God
Christus leer ons die eenvoudige aanspreekvorm: …
Hulle gaan in hul gebed tot n Vader. In Sondag 45 word die Onse Vader aangekondig as n gebed wat die Here Christus ons onsself geleer het. Dit is baie belangrik hier. Dit geld n. l. nie slegs vir die gebed as n geheel nie, soos ons meesal verstaan, maar dit geld in die besonder vir die aanspreekvorm: Onse Vader.
MATTHÉÜS 6 | AFR53 Die Bybel | YouVersion
onse vader gebed in afrikaans
Soms verkeer ons egter ook onder onhoudbare druk en sal ons gebed dit weerspieël soos toe Jesus in Getsémané bloed gesweet en gepleit het: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Matt 26:38-44) Raamwerk van ‘n model gebed.
Wat is die Here se gebed en hoe moet ons bid?
ONSE VADER: OUR FATHER: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen
"Die Onse Vader" by Amira, Riana, Corlea, Jannie, Dozi
onse vader gebed in afrikaans
Jehovah God is die “Hoorder van gebed” ().Ons kan enige plek en op enige tyd met hom praat, hardop of in ons gedagtes. Jehovah wil hê dat ons hom “Vader” moet noem, en hy is regtig die beste Vader wat ons kan hê (Matteus 6:9).Jehovah leer ons op ’n liefdevolle manier hoe om te bid sodat ons deur hom gehoor kan word.
Kindergebedjies - Kleuters
Onse Vader - God is die Skepper en die Vader van alles - Hy is ons Hemelse Vader wat in ons behoeftes voorsien - Ons is Sy kinders. Laat U naam geheilig word –Dit is die aanbidder se wens dat die naam van God hoog geag en geeer word onder alle mense. Laat u koninkryk kom - Die versoek is ‘n wens dat God oral moet heers, day Sy wette gehoorsaam moet word, en dat veral die evangelie van
Die Onse Vader; Matt 6:5 - 13 - Die Pottebakker
onse vader gebed in afrikaans
Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Onse Vader : Afrikaans
Onse Vader : Afrikaans. Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde,
www.afrikaans.us
Die Here se Gebed moet as ‘n voorbeeld gesien word, menende hoe om te bid. Dit wys vir ons die inhoud wat in ‘n gebed moet of kan wees. Kom ons kyk hierna. “Onse Vader wat in die hemel is” – wys ons dat ons gebed aan die Vader opdra. “laat U naam geheilig word” – wys dat ons God moet loof en prys vir wie Hy is.
Die Onse Vader; Matt 6:5 - 13 - Die Pottebakker
onse vader gebed in afrikaans
Bergpredikasie (vervolg). Liefdadigheid, gebed en vas. PAS op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in d

\

http://auladigitrans.es/
too much in afrikaanshappy lottery winners storiessouth african lottery downloadlottery code generatoradministration jobs in cape towncapitec play lottoinfinity dress pretorianational lottery 3 feb 2018wat beteken nkosi sikelel iafrikahalf day jobs pretoria eastlotto results sa webwat kyk jyadult world pretoria northwho wins in superman vs batmanmost common triplets lottos a lotto resultbingo like game crossword cluewardrobes cape town

To change this page, upload your website into the public_html directory.